Den 19-22 maj arrangerar Unesco tillsammans med sex andra FN-organisationer, World Education Forum i Incheon, Sydkorea. Konferensen syftar till att utvärdera både framgångar och misslyckanden med de globala målen för Education for All som världens länder enades om i Senegal 2000, och bidra till FN:s nya agenda för hållbara utvecklingsmål efter 2015. Förslaget till den nya utvecklingsagendan innehåller 17 mål, varav utbildning är ett och formulerat som att alla ska ha möjlighet till jämlik och inkluderande utbildning och livslångt lärande senast 2030. Man kommer också att diskutera och förhoppningsvis enas om en position och en handlingsplan för genomförandet av utbildningsdelen av den nya utvecklingsagendan efter 2015.

Bild utbildning, koreakonferens 2015

Ungefär 1 500 deltagare från 155 olika länder förväntas vara med på konferensen, många av dem på ministernivå. Under de tre dagarna arrangeras debatter, diskussioner, paneler, studiebesök och olika typer av sidoevent.