”Alla unga människor har rätt till ett långt och hälsosamt liv. Det är vår plikt att förbereda ungdomarna för verkligheten genom att ge alla rätt till god utbildning och hälsovård.” Det var meddelandet från den expertgrupp som samlades i Botswana för att diskutera resultatet av den nya rapport som Unesco och UNAIDS publicerat om ungdomshälsan i 21 länder i södra och östra Afrika.

Mötet öppnades av Tanzanias första dam, Mama Selma Kikwete. ”Jag tror, precis som andra föräldrar i regionen, att ungdomarna måste lära sig livskunskap om hur de ska skydda sig själva och hur de kan ta välinformerade beslut om sina kroppar och sin framtid”, sa hon. ”Att prata om sexualitet med unga är tabu i många samhällen, men jag tror inte att det är i vårt bästa intresse att låta våra barn förlora sina liv på grund av att vi var tysta.”

Unga människor utgör 33 procent av populationen i östra och södra Afrika och de möter många svåra hälsofrågor. Ett av dessa är förekomsten av hiv, vilket fortfarande är ett stort problem. I regionen blir 52 personer infekterade varje timme och av dem är 60 procent kvinnor. Tidig graviditet sätter också unga kvinnor under stor press. I många av länderna har en av fem flickor blivit gravida innan 17-årsåldern, ofta med allvarliga hälsoproblem som följd.

”Det här är frågor som kan förebyggas. Vi kan förebygga tonårsgraviditet”, sa Nyaradzayi Gumbonzvanda, generalsekreterare i internationella KFUK. ”Jag tycker att det är oacceptabelt att den huvudsakliga dödsorsaken för unga människor är mödradödlighet. […] Vi måste säga nej till att unga kvinnor dör”.

Expertgruppen belyste vikten av en sexualundervisning av god kvalitet, som förbereder ungdomarna för puberteten och förhållanden och som förhindrar oavsiktliga graviditeter och hiv-spridning. De uppmanade också ländernas hälso- och utbildningsministrar att signera ett nytt åtagande där de binder sig att arbeta nära varandra för att förbättra tillgången till högkvalitativ sexualundervisning och hälsovård. Detta åtagande, som ska skrivas under i december 2013 inför den internationella konferensen om aids i Afrika, kräver att länderna beaktar ungdomars behov med mer öppenhet och att de ska vara villiga att ompröva de sociala normerna som finns för ungdomars sexualitet.

» Läs mer om hur Unesco arbetar för att motverka spridningen av HIV och AIDS