alicebahkuhnke_en

I förordet till den aktuella rapporten om hur Unescos medlemsländer har följt upp 2005 års konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, citeras Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Här skriver hon bland annat att:

Yttrandefriheten är en förutsättning för en levande demokrati. Som sådan utgör demokratin grunden för kulturell mångfald och hur vi interagerar över gränser och mellan kulturer och olika folkslag.

Läs hela uttalandet här.