mångkulturrapport

Året var 2005 och 141 länder tillsammans med Europeiska Unionen ratificerade Mångfaldskonventionen. Idag släpps en unik Unescorapport om hur länderna har uppfyllt – eller inte – konventionen under de tio år den varit i kraft.

Den 16 december lanserar Unesco resultat av effekterna av 2005 års konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck. Det är den första rapporten av sitt slag som följer upp Europeiska unionens och ytterligare 141 medlemsländers arbete och med att stärka detta område. Sverige har via Sida dessutom gett finansiellt stöd till rapporten.

I konventionen slås fyra mål fast. De två första målen handlar om att länder ska ta fram hållbara regelverk för kulturutövning och stimulera ett flöde av kulturföremål och kulturutövning samt öka möjligheter för konstnärer att röra sig fritt i världen. Det tredje målet betonar att kulturen måste integreras i andra utvecklingsområden och det fjärde uppmanar länder att främja mänskliga rättigheter och konstnärlig frihet.

Det är högt uppsatta mål och sammanlagt 71 nationer har svarat på hur de levt upp till konventionens ambitioner. Rapportens författare har också hämtat hem information från länder som inte svarat samt från andra källor för att försöka få en vidare bild av utvecklingen. Resultaten visar en hel del positiva effekter av konventionen, men återger även en rad utmaningar.

Trots många utmaningar har Unescos 2005 års konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar påverkat ett antal policyers runt om i världen, särskilt när det gäller filmindustrin, bokförlag, rörlighet för konstnärer och spridning av lokala audiovisuella produktioner.  I rapporten återges även en hel del nya initiativ i olika delar av världen. Norge har exempelvis inrättat en garanterad inkomst för konstnärer. I Argentina har en högkvalitativ TV-kanal öppnats för barn och i Elfenbenskusten har en ny politik främjat produktion och spridning av böcker.

Läs hela rapporten här!