Utbildningsminister Gustav Fridolin har beslutat att utnämna Lena Sommestad till ny ordförande i Svenska Unescorådet. Samtidigt har även nya ledamöterna i Svenska Unescorådet utsetts. Gustav Fridolin kommenterar utnämningen:

Unesco spelar en avgörande roll i en svår tid, för yttrandefrihet, utbildning och jämställdhet. Jag är tacksam för den omfattande insats Inger Davidson gjort som ordförande för Svenska Unescorådet och ser fram emot att samarbeta med Lena Sommestad. Med sin gedigna erfarenhet kommer Sommestad vara viktig för Sveriges engagemang i Unesco. Det nya rådet samlar en bredd av kompetens som speglar svenska prioriteringar av Unescos arbete och mandat.

Lena Sommestad är landshövding i Hallands län, tidigare statsråd och professor i ekonomisk historia. Lena Sommestad säger:

Unesco bildades för att skapa en mer tolerant och fredlig värld. Tyvärr ser vi idag alltmer hot och hat världen över och Unescos roll har aldrig varit viktigare. Jag har sedan lång tid ett stort engagemang för frågor som berör vetenskap, demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling och ser fram emot att arbeta med dem också i det här sammanhanget.

Svenska Unescorådet är Sveriges länk till FN-organet Unesco som ansvarar för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Rådsledamöterna är förordnande fram till 31 december 2021 och presenteras här.