Lars Tallert
Lars Tallert. Foto: Alissa de Aquino Carlsson

Lars Tallert, utvecklingschef på Medieinstitutet Fojo, har blivit utnämnd av Regeringskansliet till svensk representant i styrelsen för FN-organet Unescos program för medieutveckling IPDC (International Programme for the Development of Communication).

”Lars Tallert har mycket att bidra med till Unescos viktiga arbete med pressfrihet och medieutveckling och jag är övertygad att Sverige nu fortsätter att vara en stark röst inom IPDC. Lars mångåriga bakgrund inom internationell medieutveckling ger honom en unik förståelse för både de hot och utmaningar det fria ordet världen över står inför och han kommer att vara en viktig resurs i IPDCs arbete,” säger Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, och välkomnar utnämningen.

Desinformation, hat och hot breder ut sig över hela världen samtidigt som utrymmet för kvalitetsjournalistik krymper. Inom IPDC ser jag fram emot att söka kopplingar mellan policy och action – den stora utmaningen är att omsätta teori i handling,” säger Lars Tallert om sitt nya uppdrag.

IPDCs uppdrag är att bidra till hållbar utveckling och demokrati genom att stärka främst utvecklingsländer i utvecklandet av digitala medier och press. Press- och yttrandefrihet är prioriterade svenska frågor i Unesco och Sverige tilldelades en av de 25 platserna i IPDCs styrelse vid Unescos generalkonferens i november 2017. Sverige kommer att sitta i styrelsen fram till hösten 2021.

Läs mer
Information om Unescos arbete med press- och yttrandefrihet här 

Information om IPDC här.

Intervju med Lars Tallert här