stoppastraffriheten

Unescos styrelse beslutade våren 2015, efter ett svenskt förslag, att involvera medieägare och medieföreträdare i arbetet med journalisters säkerhet. Som ett resultat av detta arrangerar Unesco en global mediekonferens för medieägare den 5 februari, med titeln ”News organizations standing up for the safety of media professionals”. Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio, deltar i programmet.

Konferensen, där både mediebranschen och Unescos medlemstater möts, syftar till att främja dialog och identifiera brister rörande journalisters säkerhet. Den syftar också till att förse medieorganisationer med en plattform för vidare diskussioner om både existerande och nya verktyg för att reducera det stora antalet dödsoffer inom branschen. Den fokuserar vidare på att öka medvetenheten om innovativa skyddsåtgärder som kan införas för att säkra journalisters som rapporterar i utsatta områden.

Förutom att vara initiativtagare, så stödjer Sverige också konferensen finansiellt.

Läs mer om konferensen här, och det kommer även vara möjligt att följa konferensen med hjälp av live streaming här.