Den 6 maj bjöd Svenska Unescorådet, i samarbete med Kalityfonden och Reportrar utan Gränser, in till en konferens i UD:s pressrum i Stockholm på temat journalisters säkerhet. Konferensen hölls i samband med Pressfrihetsdagen som firas den 3 maj varje år. Syftet var att samla mediebranschen kring en diskussion om journalisters säkerhet och prata om vilka åtgärder som behövs för att skapa en ny säkerhetskultur för de som rapporterar från krigszoner eller delar av världen där säkerheten är låg.

DSC_0857
Foto: Lovisa Vasiliou

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, inledde konferensen med att berätta om Unescos arbete inom kommunikationssektorn och det unika mandat organisationen har att driva frågor om press-och yttrandefrihet.

Amelie von Zweigbergk, Sveriges styrelserepresentant i Unesco, talade sedan om hur press-och yttrandefrihet och journalisters säkerhet är några av de högst prioriterade frågorna för det svenska Unescoarbetet. Hon nämnde särskilt det nationella tal hon hållit i Unescos styrelse för Sveriges räkning, då en stark markering för yttrandefrihet gjordes.

DSC_0840
Foto: Lovisa Vasiliou

Martin Schibbye, frilansjournalist och författare, berättade därefter om sitt projekt att skapa en praktisk säkerhetshandbok för journalister med handfasta tips före, under och efter resan. Han presenterade några konkreta idéer för diskussion.

Konferensen den 6 maj var inledningen till en större process som förhoppningsvis kommer att leda till lansering av säkerhetshandboken i samband med pressfrihetsdagen 2015. Hösten 2014 planeras ett uppföljningsmöte av workshopkaraktär.

Under konferensen lyftes synpunkter, idéer och erfarenheter från olika aktörer inom mediebranschen upp till diskussion i en panel. Frågor som bland annat diskuterades var gränserna för arbetsgivaransvar vad gäller frilansare, vikten av utbildning och bra arvoden. Andra frågor som lyftes var vikten av att ställa de som begår brott mot journalister inför rätta, att kämpa för Genèvekonventionen och att inför framtagandet av en ny säkerhetshandbok inventera vad som redan skrivits och dra lärdom av de erfarenheter som finns. Det uppskattades mycket av flertalet deltagare att just Svenska Unescorådet, och inte enbart branschen själv, arrangerat konferensen.

DSC_0868
Foto:Lovisa Vasiliou

Panelen bestod av Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet, Johanna Hildebrandt, författare och fd. krigskorrespondent, Martin von Krogh, frilansfotograf, Åsa Ohlsson, ledamot Journalistförbundets styrelsese samt Martin Schibbye, frilansjournalist och författare. Moderator var Jesper Bengtsson, chef för tankesmedjan Tiden.

Konferensen avslutades med mingel.