Varje dag fram till FN-dagen den 24 oktober skriver vi om Millenniemålens framsteg och utmaningar. För mer än tio år sedan skrev världens ledare under millenniemålsdeklarationen och millenniemålen utformades – åtta globala utvecklingsmål som ska uppnås till 2015. Sedan dess har många framsteg gjorts, bland annat har millenniemålen bidragit till minskad fattigdom och barnadödlighet, att fler barn än någonsin tidigare börjar i skolan, samt stora satsningar på rent vatten.

Milleniemål 2 lyder att alla barns ska få gå i grundskola.

Idag börjar nio av tio barn i skolan vilket innebär att stora framsteg gjorts de senaste åren. Siffran avspeglar dock inte hur många barn som fullföljer utbildningen, vilket är ett problem med detta mål. Många av världens fattigaste länder har gjort de största framstegen, genom tex. slopande av skolavgifter.

I Afrika söder om Sahara har andelen barn inskrivna i skolan ökat mycket, från 58 procent år 1999 till 76 procent år 2010.

Trots de framsteg som skett saknar fortfarande närmare 70 miljoner barn möjligheten att börja skolan. Det kan handla om barn som måste hjälpa till hemma, om barn som bor i ett krigsdrabbat område där skolan – eller vägen till skolan – har förstörts, eller barn med funktionshinder.

Vill du lära dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm. Kom och fira dagen med oss! Ett detaljerat program kommer läggas ut på hemsidan inom kort. 

» Läs mer om Milleniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.