Den 11 oktober var den första Internationella flicka-dagen (UN International Day of the Girl Child). Dagen har tillkommit för att väcka uppmärksamhet om diskriminering av flickor och för att mobilisera för deras mänskliga rättigheter. Världen över är flickor de som drabbas främst av fattigdomen, marginaliseringen och våldet. Flickors rättigheter inskränks genom tidiga giftermål, diskriminering och brist på möjligheter. Allt för många flickor föds till ett liv i ojämlikhet och orättvisa. 

Foto: © Unesco/Christophe Buffet

Unescos generaldirektör Irina Bokova trycker på vikten av flickors utbildning för att bryta den onda cirkeln av diskriminering. Utbildning kan ge flickor de nödvändiga redskapen att forma sina liv och samhällen. Utbildning leder till bättre hälsa och välbefinnande inte bara för individen utan för hela samhället, nu och långt in i framtiden. Det finns inget mer lönsamt än att investera i flickors rättigheter.

Enligt Unescos uppskattningar går 32 millioner flickor i grundskoleålder inte i skolan. Detta måste förändras. Unesco arbetar för att alla flickor ska ha tillgång till god utbildning, att de avslutar grundutbildningen och fortsätter till högre nivåer. Bland annat arbetar Unesco med medlemsstaterna för att utbildningssystemen ska anpassas till flickors behov, och i samarbete med utbildningsministerier tränar man beslutsfattare, planerare, ledare och lärare. Unescos Globala Partnerskap för Flickors och Kvinnors Utbildning (UNESCO’s Global Partnership for Girls and Women’s Education) i nära samverkan med privata sektorn lanserades år 2011 med målet att ge flickor och kvinnor som hoppat av eller aldrig börjat skolan en andra chans till utbildning.

Flickors rättigheter är en nyckelfråga för social rättvisa och regeringar världen över måste göra sitt yttersta för att skydda dem och skapa förutsättningar för att de ska kunna uppfylla sina mål och uppnå sin potential. Starkare lagstiftning krävs, liksom riktat arbete för att bryta stereotypa mönster och lyfta nya modeller. Stärkta flickor betyder stärkta samhällen. På den första Internationella Flicka-dagen uppmanade därför Unescos Irina Bokova alla stater att anta en strategi för mänskliga rättigheter och utveckling som utgår från flickors rättigheter.

» Läs Irina Bokovas uttalande.