För mer än tio år sedan skrev världens ledare under millenniemålsdeklarationen och millenniemålen utformades – åtta globala utvecklingsmål som ska uppnås till 2015. Sedan dess har många framsteg gjorts, bland annat har millenniemålen bidragit till minskad fattigdom och barnadödlighet, att fler barn än någonsin tidigare börjar i skolan, samt stora satsningar på rent vatten.

Milleniemål 1 handlar om att halvera jordens fattigdom och hunger.

Den första delen av mål 1, att halvera fattigdomen på global nivå, är ett av de mål som redan uppnåtts (andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen har halverats jämfört med 1990-års nivå). Enligt den senaste statistiken lever 600 miljoner färre människor i extrem fattigdom jämfört med 1990. Men fortfarande är knappt 1,4 miljarder människor extremt fattiga.

Den andra delen av detta mål, att halvera den extrema hungern i världen, går det sämre med. Denna del av målet kommer förmodligen inte att nås. Idag räknar man med att runt 900 miljoner människor är kroniskt undernärda.

Ökade matpriser är en viktig anledning till att hungern inte minskar – detta beror i sin tur på extremare väder (med mer torka och översvämningar) i klimatförändringens spår. Enligt UNDP:s Human Development Report från 2011 har hälften av världens undernäring klimatrelaterade orsaker.

Vill du lära dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm. Kom och fira dagen med oss! Ett detaljerat program kommer läggas ut på hemsidan inom kort.

» Läs mer om Milleniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.