KatinkaAhlbom
Katinka Ahlbom Foto: Mathilda Åsell

Astrid Lindgrens arkiv är ett svenskt världsminne och infört i Unescos förteckning över särskilt värdefulla skrivna kulturarv.  Redan 1980 började Astrid Lindgren föra över delar av sitt privata arkiv till Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning. Vi har träffat Katinka Ahlbom som kan berätta mer om arkivet.

Vem är du och vilket världsminne är du kopplad till?

Katinka Ahlbom, chef för Kungliga bibliotekets enhet för handskrifter, kartor och bilder, Astrid Lindgrens arkiv

Vad består världsminnet av?

Astrid Lindgrens arkiv är ett personarkiv: ett enskilt arkiv med över 140 hyllmeter material. Det finns material kring Astrids politiska aktiviteter till exempel ”Pomperipossaaffären”. Där finns även färdiga manuskript, det är ett väldigt stort arkiv. En stor del av arkivet är brev från läsare, det var till exempel många barn som skrev brev till Astrid. De skrev till henne som om hon vore Gud och ställer frågor om livet i stort. Breven sparades i arkivet och mycket av det materialet är ännu outforskat.

Hur har kopplingen till Unesco påverkat arbetet med världsminnet?

Astrid Lindgren är ett namn som marknadsför sig själv, men att bli världsminne innebär ett ökat fokus på tillgängliggörande. Det görs idag en hel del evenemang på Kungliga biblioteket, till exempel så tillkännages varje år vinnaren av Almapriset till Astrid Lindgrens minne, som är världens största pris för barnlitteratur.

Världsminnesprogrammet är ett expertnätverk som samordnas av Unesco. Målet är att finna metoder för bevarande t. ex. att digitalisera samlingar, skapa större medvetenhet om vikten av dokumentarkiv (dokument, foton, film etc) och öka tillgängligheten till arkiven. De för också diskussioner om metoder och skapar samarbeten. Experterna utses av Unescos generaldirektör.

Till programmet hör ett internationellt register över dokument och samlingar med internationell räckvidd, The Memory of the World Register. Sverige har sex arkiv i registret: Astrid Lindgrens arkiv, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv och Alfred Nobels familjearkiv samt Silverbibeln och Stockholms Stads Byggnadsritningar. Kungliga biblioteket har nominerat Dag Hammarskjölds arkiv till den internationella förteckningen och beslut kommer förmodligen under 2017.

Mer information om Astrid Lindgrens arkiv hittar du här: http://www.astridlindgren.se/sv/mer-fakta/arkivet-pa-kungliga-biblioteket

Om du har förslag på nya svenska världsminnen kan du lämna dessa här: http://svenskavarldsminnen.se/