Södra Ölands odlingslandskap
Södra Ölands odlingslandskap

”Det är inte Unesco som lovat skydda Södra Ölands odlingslandskap. Det är Sverige. Den som nominerar ger ett löfte till världen: Arvet ska bevaras och bevarandet finansieras av landet självt. Världsarv kan förändras men det som definierar värdet hos världsarvet ska bevaras,” skriver Inger Davidson och Mats Djurberg, Svenska Unescorådet, i en artikel i Barometern.

För sexton år sedan blev Södra Ölands odlingslandskap Sveriges tionde världsarv, men etableringen av vindkraft nära området kan nu hota världsarvets status.

Läs hela artikeln här.