Jan Holmberg Foto: Mathilda Åsell
Jan Holmberg Foto: Mathilda Åsell

Ingmar Bergmans arkiv består av en unik samling dokument som fångar sextio års kreativ verksamhet. Här finns handskrivna dokument, fotografier, teckningar, regimanus och brev.  Arkivet ingår i Unescos internationella förteckning över världsminnen.

Vem är du och vilket världsminne är du kopplad till?

Jan Holmberg, vd för Stiftelsen Ingmar Bergman med Ingmar Bergmans arkiv

Vad består världsminnet av?

Världsminnet innehåller Ingmar Bergmans privata arkiv. Det är arbetsmaterial som sparats under 60 års tid. I arkivet finns allt från skrivböcker från Bergmans gymnasietid och framåt. Intressant är att en stor del av breven är skrivna av Ingmar Bergman som tidvis hade en assistent som kopierade och sparade kopiorna innan breven skickades iväg. Ibland gjordes detta av hans hustru. Det finns även foton och skisser från inspelningar.

Hur har kopplingen till Unesco påverkat arbetet med arkivet?

Jag är väldigt stolt över att arkivet finns med i Unescos register över världsminnen. Det är viktigt framförallt ur ett kulturarvsperspektiv. Varje arkiv och sparat minne är som en tidskapsel. Att bli utnämnd till ett världsminne öppnar även nya nätverk för oss som arbetar med världsminnet.

Världsminnesprogrammet är ett expertnätverk som samordnas av Unesco. Målet är att finna metoder för bevarande t. ex. att digitalisera samlingar, skapa större medvetenhet om vikten av dokumentarkiv (dokument, foton, film etc) och öka tillgängligheten till arkiven. De för också diskussioner om metoder och skapar samarbeten. Experterna utses av Unescos generaldirektör.

Till programmet hör ett internationellt register över dokument och samlingar med internationell räckvidd, The Memory of the World Register. Sverige har sex arkiv i registret: Astrid Lindgrens arkiv, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv och Alfred Nobels familjearkiv samt Silverbibeln och Stockholms Stads Byggnadsritningar. Kungliga biblioteket har nominerat Dag Hammarskjölds arkiv till den internationella förteckningen och beslut kommer förmodligen under 2017.

Mer information om Ingmar Bergmans arkiv hittar du här: http://ingmarbergman.se/arkivet

Har du egna förslag på nya svenska världsminnen kan du lämna dessa här: http://www.svenskavarldsminnen.se/