Den 24 oktober var det FN-dagen och detta uppmärksammade Svenska Unescorådet och resten av FN-familjen i Sverige med ett heldagsprogram på Stockholms universitet. Flera föreläsningar och panelsamtal belyste aktuella frågor om FN:s arbetsområden fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.

Leif Magnusson

Svenska Unescorådet hade bjudit in Leif Magnusson från Unesco-centret i Botkyrka som pratade om rasism och främlingsfientlighet. Som verksamhetschef på Mångkulturellt center och Unesco LUCS i Botkyrka har Leif över 30 års erfarenhet inom frågor som rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.

Under sitt framförande förklarade Leif att det krävs en triangulär samverkan – mellan politiken, forskning och civilsamhället – i arbetet med mångfald. I Botkyrka, där människor från 160 av världens länder är representerade, har kommunen insett detta för länge sen och investerat stora resurser i mångfaldarbetet.

På frågan om främlingsfientligheten ökar i Sverige menade Leif att enligt statistik ligger antalet hatbrott som anmäls konstant. Samtidigt så är det besvärligt att mäta huruvida främlingsfientlighet och rasism ökar utifrån brottsstatistik. Det orosmoln som Leif ser som det stora hotet är den utbredda vardagsrasismen i Sverige och att den tenderar att öka. I en ny studie som Leif medverkat i så visar resultatet även på att många som anser sig inte sympatisera med SD har åsikter som överensstämmer med deras politik.

Samtidigt på frågan om ökad rasism och främlingsfientlighet i Sverige menade Leif att det är en ”fantasiproduktion” som uppkommer i och med att vi lever så segregerat i Sverige. ”När segregationen ökar så ökar fantasierna om hur de andra är” sa Leif och menade att vi därför behöver se kommuner och organisationer arbeta i närmare samarbete för att hitta nya vägar att arbeta med integrations- och mångfaldsfrågorna.

För mer information om Unesco LUCS se här