Den 22 augusti, redan innan den förväntade säsongen för minimal havsis, var den arktiska havsisens mindre än den var under 2007, året med den dokumenterat största återsmältningen av is hittills.

Foto:©Unesco/Thorsell, J.W.

Den snabba smältningen i år beror troligen på onormala vädermönster över Arktis, men tack vare uppgifter som samlas in och sprids av Arctic Regional Ocean Observing System (Arctic ROOS) ges en tidig varning för de förändrade förhållandena i Norra ishavet.

Arctic ROOS är en del av Global Ocean Observing System (GOOS) som leds av Unescos mellanstatliga oceanografiska kommission (IOC), vars uppgift är att främja internationellt samarbete och att samordna program inom forskning, för att lära mer om naturen och resurserna i världshaven och kustområden, och att tillämpa denna kunskap till förbättrad förvaltning, hållbar utveckling och skydd av den marina miljön.

»Läs mer.