Varje år arrangeras World Water Week i Stockholm, av Stockholm International Water Institute (SIWI). I år organiseras World Water Week mellan 26 – 31 augusti, för att belysa och diskutera världens vattenfrågor.

Foto:©Unesco/Zhanat Kulenov

Varje år väljs ett tema för veckan, för att möjliggöra en djupare granskning av  specifika vattenfrågor, och under årets vattenvecka är temat ”Vatten och livsmedelssäkerhet”.

Unesco kommer bland annat bidra till World Water Week med presentationer av publikationer och anordnande av olika evenemang. Under veckan kommer också Unesco och UN-Water att avslöja inriktningen för det Internationella året för vattensamarbete (2013).

FN:s internationella år för vattensamarbete 2013

I december 2010 deklarerade FN:s generalförsamling år 2013 som FN:s internationella år för vattensamarbete (the United Nations International Year of Water Cooperation). UN-Water har uppmanat Unesco att leda året som har till syfte att öka medvetenheten om möjligheten till ett ökat vattensamarbete och de utmaningarna som finns kring vattenförvaltningen. Under året kommer man bland annat att lyfta fram framgångsrika initiativ till vattensamarbete och identifiera brännande frågor som rör vattenutbildning, vattendiplomati, gränsöverskridande vattenförvaltning och kopplingen till milleniemålen.

»Läs mer om Unesco under World Water Week här.
»Läs mer om FN:s internationella år för vattensamarbete här. 

Foto:©Unesco/Gary Masters