Foto: Jacob Nyström
Foto: Jacob Nyström

Annika Markovic har idag utsetts av regeringen till ny chef för Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris. För närvarande tjänstgör hon på Miljödepartementet som chefsförhandlare vid internationella förhandlingar rörande miljöfrågor. Annika Markovic har tidigare arbetat som ambassadör i Manila och Brasilia. Hon har också tjänstgjort vid FN-representationen i New York och vid UD:s dåvarande enhet för gemensam säkerhet. Annika Markovic tillträder sin nya befattning i februari 2014.