Foto: Ett klassrum utomhus i Port-au-Prince, Haiti © UNESCO/E. Abramson
Foto: Ett klassrum utomhus i Port-au-Prince, Haiti © UNESCO/E. Abramson

Unesco arbetar för att uppfylla sitt fredsskapande mandat genom att arbeta med orsakerna till konflikter. Unescos generaldirektör, Irina Bokova, har påbörjat en långtgående reformering av Unesco för att på bästa sätt fortsätta det fredsskapande arbetet. När hon omvaldes på Unescos generalkonferens i november förra året lade hon fram följande vision som bör vara vägledande för Unescos arbete: ”Visionen om en värld av mänskliga rättigheter och värdighet; visionen om mänskligheten som en enda gemenskap; visionen om en starkare multilateral ordning, ett starkare FN.”

Generaldirektören har också formulerat tre övergripande fokusområden för Unescos arbete framöver. Till att börja med handlar det om att skapa motståndskraftiga samhällen och skapa förutsättningar för fred i konfliktfyllda situationer. I dagarna genomfördes bl.a. en konferens för Syrien i Kuwait, med syfte att lyfta fram utbildningens roll i katastrofsituationer. Kultur spelar också en avgörande roll för samhällsutveckling och identitetsskapande.  Unesco kommer att fortsätta bidra med expertis och assistans i länder där kulturella skatter förstörs av extremister.

Det andra fokusområdet är jämställdhet, som en förutsättning för fred och utveckling. Flickors utbildning är prioriterat, med särskilt fokus på gymnasie- och vuxenutbildning. I slutet på januari lanseras Unescos Global Monitoring Report som fokuserar särskilt på vikten av kvalitet i utbildning och lärande.

Unescos tredje fokusområde är ömsesidig förståelse och interkulturell dialog. Om världenssamfundet ska möjliggöra uppfyllandet av millenniemålen fram till 2015 krävs det att människors fulla potential och kreativitet används. Unesco kommer att fortsätt arbetet med att främja utbyte och dialog mellan människor och samhällen.

Läs mer här