© UNESCO
© UNESCO

Unesco publicerar en handbok om klimatförändringar för afrikanska journalister. Handboken lyfter fram afrikansk media som en betydelsefull aktör i att belysa klimatförändringar. Syftet är att öka medvetenheten om hur klimatet påverkar alla sektorer av ett samhälle. Hanboken kommer att kunna användas både i nyhetsrum och klassrum, och kommer att vara tillgänglig som en öppen resurs.

Handboken är skriven av experter inom media, som sammanlänkar klimatförändring och praktisk journalistik. ”Klimatförändringen är inte själva berättelsen – det är i detta sammanhang som så många andra berättelser kommer att utvecklas i”, säger Mike Shanahan, en av författarna. Klimatförändringar kommer att påverka politiken, samhället vi lever i och alla delar av journalistiken, menar Shanahan. Efterfrågan på omfattande och tydlig rapportering med lokal relevans kommer att öka.

Utmaningen kommer att vara att göra global klimatförändring till en lokal fråga som människor kan relatera till. Klimatförändringen är månfacetterad och behöver belysas från flera olika perspektiv och reflektera samhället. Inför publikationen av handboken hölls en workshop i Kenya med experter från Botswana, Ghana, Etiopien, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sydafrika, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Läs mer och ladda ned handboken här