© UNESCO
© UNESCO

FN:s vetenskapliga råd möts för första gången i Berlin den 30-31 januari på inbjudan av Tysklands Utrikesdepartement och den tyska nationalkommissionen för Unesco. Vid mötet kommer bl.a. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och Unescos generaldirektör Irina Bokova delta.

Ban Ki-Moon presenterade det vetenskapliga rådet i september förra året. Genom att samla ledande forskare är syftet att stärka banden mellan vetenskap och beslutsfattare för att uppnå hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Rådet, som består av 26 forskare från hela världen med kunskap inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och teknik, samordnas av Unesco och kommer att lämna råd till generalsekreteraren och verkställande personer inom FN-organisationerna. Styrelsens breda kompetens och integrerade perspektiv kommer att säkerställa att vetenskap svarar på samhällsbehov och sammanlänkas med beslutsfattande.

“Vi måste arbeta på den globala nivån – men vi måste också handla där behoven är störst” sa Unescos generaldirektör Irina Bokova under Världsvetenskapsforumet förra november. ”Unesco uppskattar att Afrika söder om Sahara behöver 2,5 miljoner nya ingenjörer och tekniker för att nå millenniemålet om förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet. Idag bidrar de minst utvecklade länderna endast marginellt till global vetenskap, och de erhåller endast marginella fördelar av utvecklingen. Andelen kvinnor inom vetenskap är fortfarande alldeles för låg. Det här behöver vi förändra. För det behövs starkare styrning av vetenskapen.”

Läs mer här