Svenska Unescorådet har tagit fram en ny folder med information om ”Unesco i den svenska vardagen”. Till exempel kan du läsa mer om biosfärområden, Unescoprofessurer och svensk Unescopolitik. Nu kan du ladda ner en pdf-version av foldern!

» Informationsfolder Svenska Unescorådet