Ukrainas president Volodomyr Zelensky meddelade den 11 oktober att hamnstaden Odessas historiska centrum kandiderar till världsarvslistan.

Unescos generaldirektör Audrey Azoulay tog emot kandidaturen under Unescos styrelsemöte och pekade på att detta initiativ visar på det förtroende som finns för Unescos skyddsmekanismer.

I samband med kandidaturen uttryckte president Zelensky tacksamhet för det som Unesco bidragit med i Ukraina, inom ramen för organisationens mandat.

Unescos arbete i Ukraina
Sedan kriget startade har Unesco vidtagit krisåtgärder i Ukraina vad gäller utbildning-, kultur-, vetenskap-, information- och kommunikationssektorerna. Unesco har samlat in 18 miljoner dollar till detta, vilket inkluderar leveranser av material för att skydda museer och utomhuskonstverk liksom 50 000 datorer till ukrainska lärare (i samarbete med Google) och över 600 skottsäkra västar och hjälmar för att skydda journalister som arbetar i landet.

Stödet till Odessa har ökat under de senaste veckorna. Bland annat genom att Unesco avsatt pengar för att reparera skadorna på Odessas konstmuseum och det Odessas museum för modern konst. Unesco står även för kostnaderna för att anställa extra personal för att skydda samlingarna.

Unesco stödjer digitaliseringen av åtminstone 1000 konstverk och dokumentarkivet på Odessas statsarkiv genom att förse Odessa med nödvändig teknisk utrustning. Unesco har även levererat – och fortsätter att leverera – utrusning i form av skyddspaneler, sandsäckar, brandsläckare, brandsäkra tyger och gasmasker för att bland annat skydda monument och skulpturer på offentliga platser.

Betydelsen av att klassas som världsarv
Om Odessas historiska centrum skrivs in på Unescos världsarvslista, kommer dess unika, universella värde att erkännas. Det innebär att alla medlemsstater som skrivit under världsarvskonventionen är skyldiga att skydda det.

Eftersom världsarvskonventionen har skrivits under av både Ryssland och Ukraina, behöver därför båda länderna delta i att skydda platsen. Därutöver är de skyldiga att avstå från att medvetet skada världsarvet direkt eller indirekt.

När en plats blir upptagen på världsarvslistan betyder det att nödåtgärder kan användas för att skydda och stärka det – både med ekonomiska och tekniska medel. Unesco bistår då även i arbetet med återuppbyggnad om världsarvet skadats.

Till dags dato har inget av Ukrainas sju världsarv som finns med på världsarvslistan skadats. Kandidaturen kommer nu att tas upp på nästa Världsarvskommittémöte för beslut.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här:

At UNESCO, President Zelensky officially announces Odesa’s candidacy to receive World Heritage status | UNESCO