Svenska Unescorådet har med stor sorg erfarit att professor Love Ekenberg har gått bort. Love Ekenberg var sedan år 2017 innehavare av en Unescoprofessur för att utveckla en modell för högre utbildning i området söder om Sahara.

Love Ekenberg såg hur viktigt det är att investera i humankapital och utbildning för en effektiv och rättvis utveckling – både vad gäller ekonomisk tillväxt och demokratiska rättigheter. Han arbetade med att finna former för en global utbildning som fungerar på lokal nivå.

Svenska Unescorådets tankar går till Love Ekenbergs familj, vänner och kollegor.

——–

Love Ekenberg var professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Minnesord: Love Ekenberg in memoriam – Institutionen för data- och systemvetenskap (su.se)