Förstörelse i Aleppos historiska stadsdelar
Förstörelse i Aleppos historiska stadsdelar © ЮНЕСКО

Under denna vecka har representanter från Unesco besökt Aleppo för att bedöma omfattningen av förstörelsen av de historiska stadsdelar som är upptagna på Unescos världsarvslista. I missionsrapporten görs en preliminär bedömning av omfattande skador på upp till 60 procent av världsarvet, varav 30 procent är totalförstört. Även stadens lärosäten har drabbats hårt med försvagade utbildningsmöjligheter som följd.

Flera kulturellt viktiga byggnader har jämnats med marken. Däribland moskéer, kyrkor och museum.

-Syrien har fått uppleva ofattbart mänskligt lidande under de senaste åren. Den omfattande förstörelsen av det historiska kulturarvet i Syrien dödar inte människor men är en attack mot dess själ, identitet och det kit som håller ett samhälle samman, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

Unescos utsända har vid flertalet tillfällen träffat myndigheter, frivilligorganisationer och representanter för museisfären för att diskutera möjliga nödåtgärder. Unesco arbetar bland annat för att få till stånd internationella insatser. Lokala aktörer har också utfört ett viktigt arbete inom kontinuerlig bedömning av världsarvets skador, vilket förbättrar förutsättningarna för restaurering. Hur världsarvets framtid ser ut är dock osäkert. Mats Djurberg fortsätter:

-Den omfattande förstörelse av kulturarvet  kommer kräva enorma anstängningar att återuppbygga, men vi vet idag inte om det ens är möjligt.

Missionsrapporten vittnar dessutom om hur flera lärosäten är tillintetgjorda, och skolor som fortfarande kan bedriva undervisning saknar tillgång till elektricitet och vatten. Undervisning bedrivs bland trasiga fönster och granatsplitter. I östra Aleppo är lärosäten antingen helt tillintetgjorda eller i behov av omfattande reparationer. En ljusglimt bland förödelsen utgörs av lärares och elevers vilja att återgå till normal undervisning, en strävan som Unesco står bakom. Ett tjugotal skolor har kunnat nyöppnas sedan december 2016.

Läs mer om missionsrapporten här.