UCCNbild

 

Östersund och Region Jämtland Härjedalen bjuder in UNESCO Creative Cities Network till nätverkets tionde årsmöte, UCCN 2016, för att diskutera kreativitet som en tillväxtfaktor för en hållbar framtid, kulturutbyten och gemensamma projekt.

Datum: Årsmöte med kringarrangemang 12-18 september 2016

Arena: Östersund och Region Jämtland Härjedalen

Arrangörer: Östersund UNESCO City of Gastronomy, Region Jämtland Härjedalen

Deltagare: Representanter från UNESCO och delegater från UNESCO Creative Cities

Just nu finns det 69 städer i 7 olika kreativa grenar inom UNESCOs nätverk, Creative Cities Network, litteratur, film, musik, konst och hantverk, design, mediakonst och gastronomi. Syftet med nätverket är att kunna dela erfarenheter, skapa affärer, lära av varandra samt utveckla de kreativa näringarna. Några städer i nätverket är: Bologna, Montreal, Beijing, Berlin, Seoul, Santa Fe, Edinburgh, Melbourne, Buenos Aires och Krakow. Vid årsmötet 2016 beräknas närverket uppgå till cirka 80 medlemmar i 40 länder. Den snabba tillökningen av medlemmar beror på att UNESCO nu prioriterat programmet. Irina Bokova, UNESCOs generaldirektör förklarar; “Ten years after its launch this network lies at the heart of UNESCO’s actions in the area of culture and creativity”.

Östersund antogs till nätverket som en av UNESCOs “City of Gastronomy” den 20:e juli 2010. En av anledningarna till att Östersund utnämndes är stadens och regionens målmedvetna arbete inom småskaligt mathantverk samt kopplingen till kultur, gastronomi och turism. Kort sagt; satsningen på de gröna näringarna i olika värdekedjor.

Teman för årsmötet 2016:

  • Utforska kultur och kreativa näringar som den viktigaste faktorn för regional utveckling.
  • Maximera potentialen av det kreativa samarbetet mellan stad och land.
  • Upplev Nordisk gastronomi från skog och fjäll till sjöar och gårdar.

Parallellt med årsmötet planerar Mittuniversitetet i Östersund att genomföra en forskarkonferens, “Evaluating Creative Social Sciences in connection with UNESCO Creative Cities Network”.

 

UNESCO Creative Cities Network web

UCCN2016 web

 

Kontakt:

Dag Hartman, Projektkoordinator – Regionförbundet Jämtlands län

dag.hartman@regionjamtland.se

Tel: +46-(0)70 660 73 03

 

Theresia Grön, Utredare Utvecklingsenheten-Östersunds kommun

theresia.gron@ostersund.se

Tel: +46-(0)73 275 50 89