Unesco har idag godkänt Sveriges ansökan om att utse Östra Vätterbranterna till nytt biosfärområde inom Unescos program Man and the Biosphere.

Östra Vätterbranterna består av djupa sjöar, ljusa naturbetesmarker och branta berg som gör att området har höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. Topografin gör området ovanligt småskaligt och variationsrikt och på en sträcka av endast några kilometer täcks fyra odlingszoner in. Inom Östra Vätterbranterna ligger nästintill orörda brantmiljöer tätt intill välhävdade lövängar.

– Inom Östra Vätterbranterna har ett aktivt samverkansarbete kring hållbar förvaltning av naturresurser pågått i snart 20 år. Vi är därför väldigt stolta över att ha blivit utnämnda till biosfärområde. Nu kan vi växla upp detta arbete ytterligare och utvecklas till ett globalt modellområde för en hållbar utveckling, säger Simon Jonegård, koordinator på Destination Jönköping.

I Sverige finns sedan tidigare fyra biosfärområden, Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag och Nedre Dalälven och totalt finns idag ca 600 biosfärområden i över 115 länder.

Vad är ett biosfärsområde? 

Biosfärområden ska främja utbyte av kunskap och forskning om hållbar förvaltning av ekosystem i samklang med människan. Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB) arbetar med relationen mellan människa och miljö på global och lokal nivå genom en sammanjämkning av målen för biologisk mångfald och socioekonomisk utveckling.

Läs pressmeddelandet om att Östra Vätterbranterna utsetts till nytt biosfärområde här.

Läs mer om Biosfärområdet Östra Vätterbranterna här.

Läs mer om biosfärområden här och här.