”Världsarv är en byggsten för fred och hållbar utveckling. Det är en källa till identitet och värdighet för lokala samhällen, en källa till kunskap och styrka. År 2012 när vi firar att Unescos världsarvskonvention fyller 40 år är detta budskap mer relevant än någonsin” säger Irina Bokova, Unescos generaldirektör.

Unescos världsarvskonvention fyller 40 år i år. Konventionen syftar till att länder som undertecknar den ska skapa lagstiftning och organisation för att bevara kultur- och naturarv i landet.

Unescos kontor för världsarvsarbete, ”World Heritage Centre”, och Japan ordnar avslutningen av 40-årsfirande i Kyoto, 6 – 8 november, och det kan följas live här.

Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv är ett unikt internationellt avtal och idén om ett instrument som jämställer kultur och natur fick form vid FNs första miljökonferens som hölls i Stockholm i juni 1972.

188 av Unescos medlemsländer har undertecknat konventionen, Sverige ratificerade den i januari 1985. De länder som undertecknat konventionen kan nominera objekt till världsarvslistan. Objekten bedöms enligt de kriterier som finns i konventionen och ska ha ”enastående universellt värde”. De 936 världsarven i 153 länder är naturmiljöer och byggnader, i Sverige finns 15.

» Här kan du köpa publikationen ”World Heritage: Benefits Beyond Borders
» Läs mer om Världsarvskonventionen 40 år här.
» Se hela världsarvslistan här.