Visenter i Bialowiesa
Visenter i Bialowiesa

Polens miljöminister vill tredubbla avverkningen av urskogen i området Bialowiesa. Bialowiesa är ett av Unescos världsarv. En lista med 140 000 namnunderskrifter har lämnats in för att stoppa avverkningen men utan resultat. Flera miljöorganisationer, däribland WWF, har klagat till EU. Enligt en tidigare kompromiss mellan Polen och EU-kommissionen skulle avverkningen minska till en nivå som täckte lokalsamhällets behov. Men i mars beslutade Polen att kraftigt öka uttaget av virke från området vilket bröt mot överenskommelsen med EU.

Att bryta mot EUs naturvårdslagar, som art, – habitat- och fågeldirektiven, kan leda till kraftiga böter och indrag av bidrag. Om inte Polen ändrar sitt beslut riskerar den unika skogen att försvinna för alltid. Under nästa vecka kommer Unesco och IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) att besöka skogen.

Bialowiesa är en urskogsartad lövblandskog som är den enda i sitt slag i Europa. Skogen är 7000-10 000 år gammal och täcker ett område på 1600 kvadratkilometer. Skogen utmärks av stor artrikedom. Här lever sällsynta fågelarter som vitryggig hackspett och rovfåglar som mindre skrikörn och dvärgörn. Förutom den svarta storken och däggdjur som varg, lo och kronhjort finns det också 800 visenter i skogen. Delar av skogen brukas medan andra skyddas som nationalpark.