Anna Skoog
”Det kändes verkligen som att jag var en anställd och uppmuntrades hela tiden att ta mer plats” – Anna Skoog, praktikant på Svenska Unescorådet våren 2017.

Anna Skoog gjorde praktik på Svenska Unescorådet våren 2017. Just nu läser hon en master i Kritiska studier med litteraturvetenskap som inriktning.

Kan du berätta lite om dig själv?
Jag heter Anna Skoog och är snart 28 år. Jag tog en kandidatexamen i Europaprogrammet på Göteborgs universitet med profilämne sociologi och praktiken var min sista termin. Nu har jag precis börjat läsa en master i Kritiska studier med litteraturvetenskap som inriktning.

Hur kommer det sig att du valde att göra praktik på Svenska Unescorådet?
Jag var inställd på att söka mig till Stockholm från början då det finns fler möjligheter där. Jag valde Unesco för att jag under förra året var ambassadör för Agenda 2030 på uppdrag av FN-förbundet. De målen inom Agenda 2030 jag hade som mina favoritmål var mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) och mål 4 (god utbildning för alla). Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sökte på när jag letade praktikplats och hittade Svenska Unescorådet. Det var kanske FN, utbildning och fred och då dök Unesco upp som en sökträff. Utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, som är Unescos områden, lät intressant. För min del var det främst utbildningsdelen som lockade.

Vad fick du lära dig under din tid på Svenska Unescorådet och vilka arbetsuppgifter hade du?
Jag fick göra lite allt möjligt vilket var väldigt lärorikt, dels var det lite mer utåtriktade event och arbetsuppgifter. For Women in Science (som är ett pris Svenska Unescorådet, L’Oréal och Sveriges Unga akademin delar ut till kvinnor inom vetenskap) är ett bra exempel. Där fick jag göra mycket blandade uppgifter. Under själva eventet fick jag hjälpa till med praktiska saker som att skriva listor på deltagare, inför eventet fick jag intervjua de två pristagarna som vi publicerade på vår hemsida och jag fick även skriva talunderlag till Helene Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och forskning) som var prisutdelare. Jag intervjuade även en av paneldeltagarna, Emma Frans. Jag var med på möten både före och efter för att utvärdera.

Jag fick också vara med i arbetet kring Unescos svenska biosfärområden. I våras kom en rapport om områdenas bidrag till genomförandet av Agenda 2030. Min uppgift var att uppmärksamma rapporten och det gjorde jag både genom att skriva en artikel till hemsidan om rapporten och delta på möten. Jag var också med och anordnade ett seminarium på biosfärdagen för att uppmärksamma och diskutera rapporten, det var som mitt avslutningsprojekt. Jag fick bland annat hitta någon som skulle säga avslutande ord och fick då leta efter vem som skulle vara intresserad. Jag fick även beställa frukostmackor, göra inbjudan och registrera deltagare samt fota under seminariet.

Har du några tips till framtida praktikanter?
Precis som tidigare praktikanter som intervjuats säger, håller jag med om att det fanns mycket frihet och utrymme för egna intressen. Mitt fokus var Agenda 2030 som jag också fick arbeta mycket med. Det kändes verkligen som att jag var en anställd och uppmuntrades hela tiden att ta mer plats. Samtidigt fanns alltid någon som hade det yttersta ansvaret som jag kunde bolla frågor och idéer med. Innan man kommer hit kan det vara bra om man har en idé om vad man vill göra, då har man goda chanser att få göra det. Det fanns verkligen utrymme att utveckla mitt intresse.

Är du intresserad av att praktisera på Svenska Unescorådets kansli? Ansökningar till vårterminen 2019 tas emot fram till 10 oktober. Läs mer här.