Den globala skolan

Den 2 oktober arrangerar Den Globala Skolan ett seminarium för lärare på högstadiet och gymnasiet om globala hållbarhets- och utvecklingsfrågor i skolan. De globala målen för hållbar utvecklig betonar vikten av att undervisa värdegrundsfrågor som berör jämställdhet, kulturell mångfald och globalt medborgarskap. Under seminariet finns möjlighet att ta del av aktuella föreläsningar, paneldiskussioner, mingel och workshops där FN-familjen, Sida och Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan presenterar hur de globala målen kan realiseras i klassrummet.

Seminariet arrangeras i samarbete med Svenska Unescorådet, UNDP, Svenska FN-förbundet, UNICEF, UNHCR, UN Women nationell kommitté Sverige och Sida.

Tid: 2 oktober klockan 08.30-12.00
Plats: Sida, Valhalllavägen 199 i Stockholm
Sista anmälningsdag: 25 september

Mer information om seminariet och anmälan finns här.