2017 MAB Youth ForumDen här veckan samlas ungdomar som arbetar med, eller bor i, biosfärområden för att delta i MAB Youth Forum i biosfärområdet Po Delta i Italien. Forumet ger unga personer möjligheten engagera sig inom Unescos biosfärsprogram (MAB) för att utveckla sina biosfärområden för att förbättra hållbar utveckling på lokal nivå.

På forumet står de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 i fokus. Målen är viktiga för gränsöverskridande hållbar utveckling, med allt från ekonomi till utbildning. MAB Youth Forum ger tillfälle att träffas, delta i debatter samt dela visioner och engagemang för en hållbar utvecklig.

Malena Heinrup, en av fyra svenska representanter på MAB Youth Forum, har redan arbetat i flera år med hållbar utvecklig.  Idag arbetar hon för företaget Man & Nature AB och innan dess var hon koordinator för det svenska biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Hon har även arbetat som projektassistent på Stockholm Resilience Centre i ett projekt som tittar på förvaltning inom Biosfärområden i Sverige och Kanada.

”Det bästa var helt klart att träffa människor från världens alla hörn. Jag tror det var 98 länder representerade av de totalt 120 länder som ingår i biosfärnätverket. Folk som kanske annars aldrig hade kunnat resa utanför sina länder kunde för första gången göra det sponsrade av Unesco för att få delta på forumet.”

I höstas fick hon och en kollega i uppdrag av Kommittén för biosfärprogrammet Sverige att skriva en rapport om hur biosfärområden kan bidra till de globala målen (Agenda 2030) i Sverige. Det var de som sedan bjöd in henne till MAB Youth Forum där hon fick presentera sin rapport för alla deltagare. Deltagarna jämförde förutsättningar i olika länder, hur biosfärområden är organiserade men också deras möjligheter att jobba med de globala målen.

Bild på deltagare i MAB Youth Forum
Foto: privat. Amina (Algeriet), Malena (Sverige), Ali (Pakistan), Ana Filipa (Portugal).

Forumet anordnas av Unesco och Unescos regionala kontor för vetenskap och kultur i Europa. Mer information finns här.