Vill du praktisera på Svenska Unescorådet under höstterminen 2017? Läs mer här.

Johanna Adolfsson, praktikant på Svenska Unescorådet under hösten 2016
”Jag uppmuntrades verkligen att ta plats och uttrycka vad jag tyckte var roligt” – Johanna Adolfsson, praktikant på Svenska Unescorådet under hösten 2016. Foto: Niklas Sagrén

Johanna Adolfsson gjorde praktik på Svenska Unescorådet hösten 2016. Hon har en master i kulturgeografi, en kandidatexamen i geografi och har även läst en del ryska vid Stockholms Universitet. Hon gjorde praktiken på Svenska Unescorådet efter att hon avslutat sin utbildning för att få en fot ut i arbetslivet.

Berätta lite om dig själv och vad du gör!

Just nu jobbar jag som redaktör på tidningen Geografier. Det är en kulturtidning, som också fungerar som en plattform där nybakade akademiker kan få prova på att föra en egen idédebatt och ta nya grepp kring sin forskning. Tidningens huvudinriktning är just kulturgeografi, som är mitt stora intresse. Kulturgeografin skiljer sig från vanlig geografi genom att den är mer orienterad mot teori och människor. Medan vanlig geografi ägnar sig mer åt naturvetenskaperna, ligger kulturgeografi nära samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen som antropologi, historia och sociologi.

Varför valde du att göra praktik på Svenska Unescorådet?

Det fanns inte en helt solklar linje mellan min utbildning och min praktik, men mycket av det jag har gjort tidigare har knutit an till Unescos arbete. Jag kände till Unesco som global organisation mycket väl, däremot visste jag inte så mycket om vad Svenska Unescorådet gjorde. Jag sökte praktikplatsen på vinst och förlust eftersom jag var intresserad av de frågor som Unesco arbetar med, framförallt tycker jag att deras arbete med kultur- och naturskydd är spännande!

På vilket sätt har du fått användning för din utbildningsbakgrund under din praktik och vice versa?

Från kulturgeografin hade jag med mig kunskap om i vilka termer man kan diskutera arbetet som Svenska Unescorådet gör inom kulturarvsfrågor och konfliktfrågor. Omvänt tar jag verkligen med mig erfarenheter från det konkreta arbetet på praktiken. Eftersom kulturgeografi är så pass teoretiskt är det lätt att glömma det konkreta skrivbordsarbetet. Det tycker jag att jag fick bra förståelse för under praktiken.

Vilka arbetsuppgifter hade du?

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter var att skriva debattartiklar och samordna projekt. Under hösten ansvarade jag för två större projekt; en debattartikelkampanj och ett panelsamtal om integrerad vetenskap som hölls på Moderna museet. Utöver det hade jag mindre arbetsuppgifter, exempelvis att skriva underlag till olika saker. Jag uppmuntrades verkligen att ta plats och uttrycka vad jag tyckte var roligt och vad jag ville göra under min praktik. Det var väldigt kul eftersom det gjorde att jag kunde lämna praktiken med känslan av att verkligen ha utfört någonting.

Tips till framtida praktikanter?

Sök! Det är väldigt roligt. Våga kom med idéer, det mottas väl, för det mesta! I början tyckte jag att det var svårt att förstå vad Svenska Unescorådets uppdrag egentligen är. Men det var framförallt i samtalen om varför en idé är bra eller dålig som jag lärde mig vilka idéer som var bra och varför. Praktiken är även ett bra sätt för dig att få ta del av ett värdefullt nätverk, eftersom Svenska Unescorådet är inblandade i så många olika sammanhang. Du får in en fot på så otroligt många områden, vilket gör det till en extra spännande praktikplats!

Är du intresserad av att praktisera på Svenska Unescorådets kansli? Ansökningar för höstterminen 2017 tas emot fram till 15 april. Läs mer här!