Logo för Unesco-Japan priset för utbildning för hållbar utveckling

Unesco har med stöd av Japan inrättat Unesco-Japan Prize, ett pris för utbildning för hållbar utveckling. Priset ska uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Priset delas ut för tredje året i rad och tidigare pristagare kommer från bland annat Japan, Storbritannien, Tyskland, Guatemala, El Salvador och Indonesien.

Tre pristagare kommer utses. Dessa kommer få ta emot 50 000 US dollar var vid en ceremoni i slutet av 2017 i Paris. Urvalet baseras på hur väl de nominerade projekten lever upp till kriterierna Förändring, Integrering och Innovation. Nytt för i år är att de projekt eller program som nomineras måste ha varit aktiva i minst fyra år samt att de ska leda till individuell och social förändring.

Svenska Unescorådet inbjuder nu alla att föreslå mottagare av priset. Nomineringen måste avse ett speciellt projekt eller program inom ESD, Education for Sustainable Development.

Förslagen ska lämnas till Svenska Unescorådet via ett särskilt formulär som finns att ladda ned här.

Formuläret ska fyllas i på engelska och skickas till infounesco@regeringskansliet.se senast den 31 mars. Därefter sker ett urval och beredning i Utbildningsdepartementet. Därpå skickas Sveriges officiella nomineringar till Unesco.

Mer information om priset, regler för nomineringar och urvalskriterier finns att läsa här.