Unesco LUCS delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor, som även omfattar en möjlighet att göra ett studiebesök på Unesco i Paris. Mottagaren ska ha verkat i Unesco LUCS anda, ha intresse för att främja lokal utveckling och verka för ett hållbart interkulturellt samhälle.

Årets mottagare av stipendiet är juridikstudenten Rami Al-Khamisi, som är särskilt engagerad i rättvisa och tillgång till juridisk rådgivning för underpriviligerade grupper. Han har bland annat har skrivit rapporten Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister, som visar på behovet av juridik som ett verktyg för social rättvisa.

Unesco LUCS står för Lokalt Unescocenter för samverkan och invigdes den 9 maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Grundarna är tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Mer om Unesco LUCS kan du läsa här.

Rami Al-Khamisi
Rami Al-Khamisi