Triumfbågen i Palmyra.
Triumfbågen i Palmyra.

Idag har Sveriges regering beslutat att ratificera det andra protokollet till Unescos Haagkonvention om skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt.

Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet säger:

Det här är ett viktigt steg för att förhindra fortsatt kulturarvsförstörelse som aktualiserats med IS förstörelse av kulturarv i Syrien och Irak. Jag välkomnar Sveriges beslut att ratificera protokollet och hoppas att andra länder snart följer efter. Den här frågan är numera högt på den världspolitiska agendan och det visar på vilken sprängkraft kulturarvet har.

Haagkonventionen från 1954 är den första överenskommelsen mellan Unescos medlemsländer om skydd för kulturarv och den enda som specifikt handlar om kulturarv och krig och konflikt.

Den handlar om olika sorters kulturarv nämligen flyttbara kulturföremål (konstföremål eller hantverk) och kulturarv så som byggnader. I konventionen ingår bland annat att militär ska utbildas om kulturarv och att viktiga byggnader ska skyddas.

För att konventionen ska förbli ett levande och relevant instrument har den kompletterats med två nya delar som kallas protokoll. Det andra protokollet innehåller förtydliganden kring vilka parter som ansvarar för konventionen, och den introducerar begreppet ”utökat skydd” som kan ges sådant kulturarv som har särskilt stort värde för hela mänskligheten.

För mer information

Svenska världsarv

Unescos världsarv

Unescos konvention om skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt (på engelska)