Den 2 november uppmärksammas dagen mot straffrihet för brott mot journalister. Idag förblir 86% av alla mord på journalister utan påföljd, enligt en ny rapport från Unesco.

– Det krävs kraftfullare åtgärder för att utreda brotten, identifiera och döma förövarna, säger Audrey Azoulay, Unescos generaldirektör.

I år är det 10 år sedan FN tog fram en handlingsplan för journalisters säkerhet och faran med straffrihet för brott mot journalister. Unescos generaldirektör Audrey Azoulay uppmanar nu regeringar och andra aktörer att ta krafttag för att få ett slut på straffriheten.

– Yttrandefriheten kan inte skyddas när vi ser ett sådant högt antal ouppklarade fall. Det har en förlamande effekt på grävande journalistik – ett område som är avgörande för alla demokratiers fortlevnad, säger Audrey Azoulay.

Unesco-rapporten om journalisters säkerhet och faran med straffrihet 2020-2021 publiceras idag, den 2 november. Data visar att antalet förövare som går fria har minskat med endast 9 procent de senaste 10 åren. Unesco välkomnar att trenden pekar nedåt, men varnar för att denna minskning är otillräcklig om våldsspiralen ska kunna stoppas.

The UNESCO Report on the Safety of Journalists and the Danger of Impunity for the period 2020-21

Unesco-rapporten visar också att det inte finns några fredade zoner för journalister. Under 2020-2021 dödades 117 journalister. Hela 78% av dessa mördades när de inte var i tjänst. Morden skedde till exempel i journalisternas hem, i deras fordon eller på gatan, i sammanhang då de inte var på uppdrag i jobbet. Många journalister mördades dessutom framför ögonen på familjemedlemmar, inklusive barn.

– Situationen för journalister i världen har försämrats under de senaste åren. Och vi kan se att journalister påverkas av ökande hot och hat även i Sverige. Detta måste motverkas, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Unesco mobiliserar varje dag för att skydda journalister
Unesco driver på för journalisters säkerhet genom att lyfta frågan globalt, bygga kapacitet och samordna genomförandet av FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet.

Unesco arbetar till exempel med att tillsammans med de 193 medlemsstaterna utveckla och implementera lagar och policydokument för nationella media. Dessutom tränar Unesco domare, åklagare och säkerhetsstyrkor för att förstärka journalisters rättigheter och säkerställa att attacker mot journalister utreds och att förövarna åtalas.

De senaste tio åren har Unesco tränat 24 000 domare, inklusive 15 000 i Sydamerika (i samarbete med Inter-American Court of Human Rights). Därutöver har 11 500 poliser tränats och fått ta del av en onlineutbildning i samarbete med IPA (International Police Association).

UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity.

Internationell konferens i Wien 3-4 november
För att markera tio-årsdagen för FN:s handlingsplan hålls en högnivåkonferens den 3-4 november i Wien. Konferensen arrangeras av Österrikes departement för europeiska och internationella affärer i samarbete med Unesco och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Konferensen inleds av Unescos generaldirektör Audrey Azoulay och en av keynote-talarna är 2021 års fredspristagare Dmitrij Muratov, chefredaktör på Novaya Gazeta. Konferensen kommer att ge regeringsföreträdare och andra aktörer en möjlighet att diskutera hur man kan förebygga, skydda och lagföra brott mot journalister och hur man hanterar de utmaningar som kommer.

Läs mer om Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister

Pressmeddelanden från Unesco: Newsroom | UNESCO  

Mer information: 
Thérèse Amnéus, kommunikationsansvarig Svenska Unescorådet.
Telefon: 073-840 91 75 E-post: therese.amneus@regeringskansliet.se