Norrköping är med i Unescos nätverk för kreativa städer och har fokus på musik. Medlemmar i nätverket ska integrera kultur i stadsutvecklingen. Ett exempel på det är ett projekt som initierades i Norrköping sommaren 2017. Målet var att stärka tjejer och visa den kreativa kraft som finns i staden. Slutprodukten blev en av deltagarnas egenproducerade musikvideo. Men vad hände sen? Vi har tagit kontakt med Rute Seid som medverkade i projektet för att se om det gav någon effekt.

Rute Seid är 19 år. Hon bor i Valdemarsvik en timme utanför Norrköping tillsammans med sin moster. Under sommaren 2017 medverkade hon i ett förändringsprojekt där 25 tjejer med bakgrund i 17 olika länder skapade en musikvideo. Gruppen kallade sig Thrive och skapade låten ”Vi är också Norrköping”.

– Projektet handlade om att stärka kvinnor. Att visa att kvinnor kan göra vad som helst, vad de vill. Att vi inte är sämre än män. Vi var från olika länder, och ville även ta fram att tjejer från andra länder än Sverige ska få ta plats och visa att vi kan, säger Rute Seid.

Musikvideoprojekt syftade till att stärka tjejer med mångkulturell bakgrund och ge dem redskap att ta plats i offentligheten. Projektet var initierat av Sibship och hölls i Unescos kreativa musikstad Norrköping. Under sommaren fick tjejerna feriejobb av Norrköpings kommun för att delta i projektet. Med stöd av pedagoger gjorde de allting själva; skrev låttexten, utvecklade danskoreografin och bokade in platser att filma på.

– De första två månaderna umgicks vi och lärde känna varandra så att vi skulle kunna jobba tillsammans utan problem. Efter det delade vi in oss i tre grupper beroende på vilket område vi var intresserade av. Några valde att skapa musiken, andra planering och den sista gruppen skapade koreografin, säger Rute Seid.

Rute Seid kom till Sverige från Etiopien för sju år sedan. Idag går hon på ett stylistgymnasium i Norrköping. Efter arbetet med musikvideon valde hon att starta en Youtube-kanal.

– Youtube-kanalen hade jag inte vågat göra innan musikvideon. Jag var rädd för vad folk skulle tycka och såna grejer. Jag hade problem med självförtroendet. Men genom projektet fick jag mycket bekräftelse. Jag kände att jag kan!

Rute och de andra tjejerna från projektet träffas fortfarande regelbundet. Många av dem var som Rute, vågade inte ta plats eller trodde inte på sig själva. Men nu har flera startat egna liknande projekt eller gått vidare till andra.

– Jag vill fortsätta med Youtube, men också med projekt som Thrive i framtiden. Jag menar, många killar har ställen eller aktiviteter att vara på, fotbollsplanen, skejtparken och så vidare. Visst vi tjejer kan också vara där, men dem rummen är ofta inte till för oss, eller så får vi inte plats. Projekt som Thrive skapar ställen och möjligheter för tjejer att delta och ha roligt. Att ha fritidssysselsättningar. Därför vill jag jobba så att vi också kan ha något, att vi också får plats i samhället, säger Rute Seid.