ICT1
© Unesco

2012 sjösatte Unesco ett treårigt projekt för att hjälpa 32 lokala radiostationer i sju afrikanska länder att få kunskap om informations-och kommunikationsteknik. Syftet med projektet ”Empowering local radios with ICTs” (Information and Communication Technologies) är att nyttja radion för att förbättra livet för fattiga människor och utsatta grupper.

ICT2
© Unesco

Målet är att radiostationerna vid projektets slut i år ska kunna skapa program med kvalitetsinnehåll och engagera olika samhällsgrupper i den offentliga debatten. Ett relevant programinnehåll ökar chansen till en bredare publik och en större genomslagskraft hos de grupper man söker hjälpa. Genom radion kan de minst informerade få kunskap och dela erfarenheter i samhällsfrågor, samtidigt som sociala klyftor motverkas.

Länderna som deltar i projektet är Kongo, Kenya, Lesotho, Namibia, Sydafrika, Tanzania och Zambia. Projektet har möjliggjorts tack vare bidrag från svenska Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete).

För att läsa mer om projektet klicka här. Via länken kan du också lyssna på intervjuer om projektet från de sju afrikanska länderna!