WRD5
© Unesco

Världsradiodagen instiftades 2011 av Unesco för att hylla radion som medium och uppmärksamma dess betydelse runt om i världen. Genom Världsradiodagen vill Unesco uppmuntra beslutsfattare att verka för yttrandefrihet, tillgång till information och jämställdhet i radiovågorna.

Radion är det massmedium som når flest människor och lämpar sig särskilt väl för kommunikation med avlägsna folkgrupper och utsatta människor. Radion erbjuder en plattform för människor att delta i den offentliga debatten, oavsett utbildningsnivå.

ICT1
© Unesco

2014 års tema för Världsradiodagen är ”Gender Equality and women’s empowerment in radio”. Unescos arbete med att stödja jämställdhet genom Världsradiodagen innebär bland annat att:

  • Uppmärksamma radiostationer, journalister och myndigheter att utveckla och bedriva jämställdhetsrelaterad politik och strategier inom radio.
  • Främja säkerheten för kvinnliga radiojournalister
  • Överkomma stereotypa bilder, och istället lyfta fram mer mångfacetterade porträtteranden inom radio
  • Etablera kunskap om radioproduktion bland unga, med särskilt fokus på unga kvinnor

Unesco uppmuntrar även organisationer och radiostationer i alla medlemsländer att sprida budskapet genom att planera egna aktiviteter på Världsradiodagen. Har din organisation ett arrangemang ni skulle vilja genomföra i anslutning till Världsradiodagen så kan ni läsa mer om hur Unesco kan hjälpa er här!

Många vill berätta varför det är viktigt att uppmärksamma Världsradiodagen och på Unescos hemsida kan man se och höra flera röster, bland annat från BBC och CNN. Nedan berättar Unescos Generaldirektör, Irina Bokova, om varför och hur Unesco ska arbeta med att stärka jämlikhet och kvinnors inflytande i radiomediet.


På Världsradiodagen sände ett flertal radiostationer live från Unescos huvudkontor i Paris. Du kan lyssna på sändningarna via denna länk.