För första gången har Sveriges regering nominerat ett arbete för att trygga det immateriella kulturarvet till Unescos register över goda metodiska exempel. Detta beslutade regeringen den 16 mars 2017.

 

Sagomuseet exteriör

Inom Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet finns ett register med platser där man har framgångsrikt arbetat med att trygga ett immateriellt kulturarv. Idag finns det 17 sådana platser i världen, varav endast ett finns i Norden; Os båtbyggarlag i Norge.

Nu väljer Sveriges regering att nominera Sagobygden till detta register. I snart 30 år har den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg drivit Sagobygden, vars arbete syftar till att trygga och vitalisera den muntliga berättartraditionen, främst i de tre Sagobygdskommunerna Ljungby, Alvesta och Älmhult i Småland. I regeringens pressmeddelande skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

– Sagobygdens omfattande och breda arbete med sagor och sägner är ett alldeles utmärkt exempel på verksamhet som bevarar, utvecklar och levandegör vårt kulturarv. Jag är därför mycket glad över att nominera Sagobygden till Unescos register över goda exempel på bevarande av immateriella kulturarv.

Sagobygdens verksamhet i korthet omfattar:

  • Ljungby Berättarfestival, nordens äldsta årligen återkommande berättarfestival
  • Sagomuseet i Ljungby med en omfattande pedagogisk verksamhet
  • Markerade sägenplatser i Sagobygdens kommuner.

—Vi är mycket glada över nomineringen och att regeringen värdesatt vårt mångåriga arbete med att lyfta fram det muntliga berättandet som en viktig del av vårt immateriella kulturarv, säger Per Gustavsson, en av grundarna till Berättarnätet Kronoberg.

Sagobygden är sedan 2014 Unescoackrediterade rådgivare inom Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet från 2003, ratificerad av Sverige 2011. Besked om Sagobygden skrivs in i registret för goda metodiska exempel kommer i månadsskiftet november/december 2018. Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden och vinnare av Svenska Unescopriset 2016:

—Unescofrågor och immateriellt kulturarv ligger oss varmt om hjärtat. Om vi blir upptagna på registret kommer det ge Sverige positiv uppmärksamhet, ge oss en möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter, innebära utvecklingsmöjligheter men också ett stort ansvar. Vi är otroligt glada och tacksamma för all den hjälp vi har fått i denna process från lokalt, regionalt och nationellt håll. Stödet har varit ovärderligt och vi uppskattar Kulturdepartementets och Regeringens handläggning av ärendet. Vi kommer med glädje att följa Unescos beredningsarbete.

Läs mer:

Om immateriellt kulturarv

Unescos register över goda exempel på tryggandet av immateriellt kulturarv