Nästa vecka, den 20 och 21 maj, besöker representanter från FN-organen Unesco, Unicef och UNHCR Stockholm och Uppsala för att presentera sina respektive verksamheter och informera om karriärmöjligheter i Unesco, Unicef och UNHCR. Syftet med besöket är att uppmuntra fler svenskar att söka sig till de tjänster som finns inom dessa FN-organ. Seminarierna är en del av en långsiktig insats för informationsspridning och kontaktskapande.

Stockholms universitet, Södra huset hörsal B5
Måndagen den 20 maj kl. 15.00
Mer info och anmälan här.

Uppsala universitet, Universitetshuset sal 4
Tisdagen den 21 maj kl 15.00
Mer info och anmälan här.

Bild: Unesco Org.

 

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och arbetar bland annat med världsarv, yttrandefrihet, miljö- och havsfrågor samt utbildning för alla.

Unicef är FN:s barnfond och arbetar utifrån Barnkonventionen i 190 länder för att förbättra barns liv och försvara deras rättigheter.

UNHCR är FN:s flyktingkommissariat och arbetar globalt för att rädda liv, försvara rättigheter och bidra till en bättre framtid för människor på flykt och statslösa.

Information om utbytestjänstgöring hittar du här.

Läs intervjun med Isabelle Nilsson, tidigare utbytestjänstgörande vid Unesco här.