Svenska Unescorådet bjöd den 21 maj in till ett seminarium om karriärmöjligheter i FN-organen Unesco, Unicef och UNHCR, där fem representanter från de tre FN-organisationerna presenterade sin verksamhet och informerade om karriärmöjligheter i respektive organisation.

Presentationer

UNESCO _ Government Officials_May 21

UNHCR_Careers – Government Officials

UNICEF Career Sweden Government Officials

Länkar till lediga jobb på Unesco, Unicef och UNHCR

https://en.unesco.org/careers

https://www.unhcr.org/careers.html

https://www.unicef.org/about/employ/

Ytterligare information

regeringens hemsida finns information och länkar till utannonserade jobb inom FN, EU och andra internationella och mellanstatliga organisationer.

Sida arbetar på uppdrag av regeringen med att öka antalet svenskar i internationella organisationer och samordnar bland annat flera utbildningsprogram för yngre personer.

Impactpool är ett verktyg med syfte att erbjuda stöd för alla som är intresserade av en karriär inom internationella idédrivna organisationer.

Statsanställda i Sverige har möjlighet att arbeta vid något av Unescos kontor som en del av sin professionella utveckling. Läs mer om utbytestjänstgöring här.