Världskulturmuseerna har nu publicerat svenska översättningar av de så kallade ”röda listorna” som  ICOM (International Council of Museums) har tagit fram över  kulturföremål som är under hot. Listorna beskriver föremål som hotas fram för allt av krig och konflikter och fungerar som ett verktyg för att förhindra illegal handel med kulturföremål.

Du hittar den röda listan över hotade föremål från Irak här.

Du hittar den röda listan över hotade föremål från Syrien här.