Svenska Unescorådet ser positivt på Göteborgs stads ambition att ansöka om medlemskap i Unescos nätverk för kreativa städer inom litteratur. Med beaktande av den tid som krävs för ansökningsprocessen välkomnas Göteborgs stads ansökan vid ansökningstillfället 2021.

Utifrån Svenska Unescorådets roll som kvalitetsgarant för Unesco-koncepten i Sverige, görs i detta läge bedömningen att mer tid behövs för att kunna göra en genomarbetad ansökan som kan resultera i en kreativ stad med tillräcklig förankring och för att säkerställa ett långsiktigt åtagande. Att som stad bli medlem i nätverket för Unescos kreativa städer är ett långsiktigt åtagande och en ansökningsprocess kräver ett gediget förankringsarbete över längre tid med samverkan och dialog med relevanta aktörer i staden och med regionen. Svenska Unescorådet står redo att under ansökningsprocessen utgöra ett stöd för Göteborgs stad gällande dessa aspekter och ser fram emot vidare gott samarbete.

Mer information finns här