Den 21 oktober kl. 14.00-15.30 håller Unesco ett webbsänt seminarium på temat”15 år med mångfald och kreativitet”. Samtalet syftar till att reflektera över utvecklingen inom kultursektorn och undersöka nya initiativ och ekonomiska modeller som kan gynna mångfald och uthållighet efter covid19-pandemin.

Seminariet uppmärksammar bland annat 15-årsdagen av Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (2005).

Talar på seminariet gör:

  • Deeyah Khan, Unesco ambassadör för konstnärlig frihet och kreativitet (Norge)
  • Nabil Ayouch, film- och TV-direktör, producent och författare (Marocko)
  • Ferne Downey, skådespelerska och chef för det Internationella samfundet för skådespelare, IFA, (Kanada)
  • Didier Awadi, rapp-musiker (Senegal)
  • Shirley Campbell Barr, författare och poet (Costa Rica).

Debatten kommer att modereras av Valériane Gauthier, journalist på France24 television.

Panellisterna kommer i samtalet att undersöka ett nytt, mer motståndskraftigt ekonomiskt system för den kreativa sektorn genom att reflektera på tidigare erfarenheter och kunskap om vilka behov och möjligheter det finns att stärka konstnärers och kulturarbetares status.

Läs mer här.