Förenta Nationerna (FN) fyller 75 år under 2020. Nu presenterar sex FN-relaterade organisationer i Sverige en serie filmer som låter tio kända och okända svenskar med uppdrag i FN ge sin syn på världsorganisationen. Organisationerna bakom projektet är Svenska FN-förbundet, Svenska Unescorådet, UN Women Sverige, Unicef Sverige, UNDP och UNHCR.

80 000 svenskar har tjänstgjort i FN genom åren – från generalsekreterare Dag Hammarskjöld under 50- och 60-talet till de många hundra personer som i dag arbetar i FN:s humanitära, människorätts- och fredsfrämjande insatser. Medverkar gör bland annat Jan Eliasson (bland annat vice generalsekreterare för FN 2012-2016), Åsa Regnér (Deputy Executive Director, UN Women) och Ulrika Modéer (assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete). Från Unesco medverkar Karin Sjöstedt som arbetar med att skapa förutsättningar för en bra och allsidig sexualundervisning på fältkontoret i Dakar, Senegal.

I fyra filmer berättar de om framgångar under FN:s 75-åriga historia och understryker att världen även i framtiden behöver en gemensam samlingsplats och aktör som kan driva på och övervaka den globala utvecklingen.

1. Åtta röster om FN: FN-svenskarna beskriver FN med ett ord. 

2. FN-svenskarna beskriver FN:s arbete de kommande 75 åren, del 1.

3. FN-svenskarna beskriver de största framgångarna.

4 FN-svenskarna beskriver FN:s arbete de kommande 75 åren, del 2.