I år är det 20 år sedan Södra Ölands odlingslandskap skrevs in på Unescos världsarvslista. Emma Rydnér, världsarvssamordnare för Södra Ölands odlingslandskap, har berättat för oss vad som är unikt för platsen och hur firandet kommer att gå till.

Vad är det unika med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?

– Alla världsarv berättar ju en liten bit av jordens och människans historia. Här på södra Öland är det berättelsen om lantbrukarnas arbete i många generationer som är grunden i världsarvsutnämningen.

I världsarvet Södra Ölands odlingslandskap ingår unik markanvändning av byarna, åkrarna, Stora alvaret och sjömarkerna. Idag fortsätter lantbrukarna att odla jorden och låta sina djur beta Stora alvaret och sjömarkerna. Och det är tack vare lantbrukarna som odlingslandskapet kan upplevas av nya generationer!

Hur kommer firandet att se ut?

– Vi kommer fira stort som smått under hela året, där vi försöker nå så många målgrupper som möjligt. Just nu håller vi på att skicka ut 2000 vykort och affischer med information om vad världsarvet är till olika företagare i kommunen – så där ringar vi in företagen.

Äldreboenden i närområdet kommer även få ta del av bildvisningar och berättelser. Det kommer bli extra kul att dela med dem, då många av dem faktiskt har plockat sten på just de åkrarna förr.

Barn och ungdomar kommer att inkluderas i firandet på bland annat den 16 maj då vi anordnar tårtkalas tillsammans med Alundaskolan, där eleverna själva kommer att ge guidningar av världsarvet.

Den 24 mars kommer vi även att anordna en kväll med samtal om framtidens kulturarv tillsammans med Unesco- och arkeologprofessorn Cornelius Holtorf. Och under våren kommer vi också att arrangera fem världsarvsvandringar i samarbete med Ölandsguiderna, naturum Ottenby och Eketorps borg där man helt gratis kommer att få ta del av världsarvet på olika teman såsom lantbruk, geologi, fåglar och orkidéer.

Vecka 29 är också något att lägga på minnet – då ägnar vi en hel vecka åt världsarvet med olika barnaktiviteter, workshops och slöjd.

Varför det är viktigt att uppmärksamma 20 år som världsarv?

– Det är alltid viktigt att uppmärksamma världsarv på ett eller annat sätt, och ett jubileum är ett gyllene tillfälle till just det. Men roligast är nog att se så många olika aktörer inblandade i firandet. Tillsammans lyfter de verkligen Södra Ölands odlingslandskap!

Vart kan man vända sig om man är intresserad av att delta i något av evenemangen som ni ska anordna?

– All information läggs upp kontinuerligt på vår hemsida www.sodraoland.com och på vår Instagram @varldsarvetsodraoland.