23 – 25 april arrangeras den internationella konferensen ”Stockholm+40 – Partnership Forum for Sustainable Development” till minne av FN:s första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Svenska Unescorådet är medarrangör för ett rundabordssamtal om Utbildning för hållbar utveckling.

Den 23 april kommer Svenska Unescorådet i samarbete med Young Master’s Programme vid Lunds Universitet och Project Earth arrangera ett rundabordssamtal om Utbildning för hållbar utveckling. Alexander Leicht, chef på Unescos enhet för Utbildning för hållbar utveckling är inbjuden som moderator för diskussionen. Vidare deltar bland annat Leif Östman, professor vid Uppsala universitet och rådsledamot i Svenska Unescorådet, och Betty Malmberg, riksdagsledamot och rådsledamot i Svenska Unescorådet i diskussionen.
Syftet med Stockholm +40 är att samla aktörer från hela världen för en dialog om hållbar utveckling och dess utmaningar. Näringslivet, civilsamhället, forskare, beslutsfattare och ungdomar kommer diskutera hållbara lösningar inom teknik, produktion och livsstil.

Länk till Stockholm +40 officiella websida.

Länk till Svenska Unescorådets sida om Utbildning för hållbar utveckling.

Länk till Unescos sida om Utbildning för hållbar utveckling.