Den 11 april aktiverades det tsunamivarningssystem som finns i Indiska oceanen efter den kraftiga jordbävningen utanför Sumatras västkust i Indonesien. Unescos vetenskapsprogram för oceanografi, IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), ledde samordningen av arbetet för att snabbt skapa ett varningssystem i Indiska oceanen efter jordbävningen och tsunamin i december 2004.

Foto: ©UNESCO/Forbes, Inez

Varningssystemet innebär att aktörer på regional, nationell och lokal nivå samlar in, analyserar och sprider information. Minuter efter jordbävningen den 11 april utfärdade ”Indian Ocean Regional Tsunami Service Providers” i Australien, Indien och Indonesien bulletiner med detaljerad information och utvärdering om eventuellt hot.

Systemet fungerade väl och IOC kommer att genomföra en och utarbeta en utvärderingsrapport för att se om systemet går att förbättra.

»Läs mer här.